Categories

Vernostný program

Vernostný program je aktívny pre každého nášho zákazníka automaticky a pozostáva z dvoch typov odmien, ktoré sa navzájom sčítavajú.

Body za nákup

Body za obrat v danom kalendárnom roku

1. Body za nákup

Za každý nákup, ktorý u nás vykonáte v e-shope (neplatí pre objednávky vykonané mailom, poštou, telefonicky) získavate body. Za každých ukončených 30 eur bez DPH získate 1bod, ktorý Vám bude pripísaný na Váš účet v e-shope za týchto podmienok:

  • v prípade dobierky získavate body pri úhrade faktúry kuriérovi a pripísaním zaplatenej čiastky na náš účet,
  • v prípade platby na účet, získavate body po zaplatení celej faktúrovanej sumy v termíne splatnosti.

2. Body za obrat

Body za obrat získavate za každú zrealizovanú objednávku (aj mimo e-shop) a zaplatenú v termíne splatnosti. Po dosiahnutí určitého obratu Vám budú body pripísané na Váš účet podľa tabuľky.

Kategórie (dosiahnutý obrat v Eurách)Pripísané body
2500 25
5000 75
10000 200
15000 300
20000 400
25000 500
30000 600
35000 700
40000 800
45000 900
50000 1000

Všetky sumy sú uvedené bez DPH . 1 Bod má hodnotu 1€ bez DPH.

Čerpanie bodov

Body bude možné uplatniť pri odosielaní objednávky výhradne cez e-shop a to v pokladni e-shopu. Maximálny počet čerpania bodov na 1 objednávku je 100 bodov. Body je možné zbierať do 31.12. príslušného kalendárneho roku (vrátane bodov za obrat).

Body získané v príslušnom kalendárnom roku je potrebné v tom istom roku aj minúť. Od 1.1. nasledujúceho kalendárneho roku je možné nanovo získať body. Body z predchádzajúceho kalendárneho roku nebudú prenášané.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Kolektív firmy FALC, s.r.o.