Odvolanie súhlasu
Meno a priezvisko:
Bydlisko:
týmto odvolávam svoj súhlas, ktorý som poskytol/a spoločnosti FALC, s.r.o., Dopravná 5, 95501 Topoľčany, IČO: 36543179
dňa na spracúvanie mojich osobných údajov v rozsahu:

na nasledovný účel:

Beriem na vedomie, že odvolanie nemá vplyv na zákonnosť spracúvania mojich osobných údajov prevádzkovateľom pred týmto odvolaním.